نتیجه جستجو
10 %
ancient persia/ تاریخ ایران باستان
ancient persia/ تاریخ ایران باستان
josef wiesehofer
50,000 45,000 تومان
10 %
آثار گنجینه زیویه
آثار گنجینه زیویه
مهتا شیخی
250,000 225,000 تومان
10 %
الفاظ و اشیا باستان شناسی علوم انسانی
الفاظ و اشیا باستان شناسی علوم انسانی
میشل فوکو
440,000 396,000 تومان
10 %
اماکن باستانی ایران/Persien ein
اماکن باستانی ایران/Persien ein
سیلویا
285,000 256,500 تومان
10 %
ایران زمین روزگار باستان
ایران زمین روزگار باستان
عسکر بهرامی
290,000 261,000 تومان
10 %
ایران و ادیان باستانی
ایران و ادیان باستانی
ادوین ام یا ما اوچی
480,000 432,000 تومان
10 %
ایرانشهر و دنیای ساسانی
ایرانشهر و دنیای ساسانی
تورج دریایی
40,000 36,000 تومان
10 %
باستان شناسی ایران ساسانی 2504
باستان شناسی ایران ساسانی 2504
میثم خانیکی
234,000 210,600 تومان
10 %
باستان شناسی جوامع ایران باستان/1880
باستان شناسی جوامع ایران باستان/1880
انریکو اسکالونه
95,000 85,500 تومان
10 %
باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد؛ هخامنشی؛اشکانی؛ساسانی
باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد؛ هخامنشی؛اشکانی؛ساسانی
علی اکبر سرفراز - بهمن فیروزمندی
300,000 270,000 تومان
10 %
پژوهش های باستان شناسی تل اسپند فارس
پژوهش های باستان شناسی تل اسپند فارس
علیرضا عسکری چاوردی
350,000 315,000 تومان
10 %
تاثیر هخامنشیان در دریای سیاه تعامل قدرت ها
تاثیر هخامنشیان در دریای سیاه تعامل قدرت ها
ینس نیلینگ الن رم
125,000 112,500 تومان
10 %
تاریخ ایرانشناسی در روسیه
تاریخ ایرانشناسی در روسیه
محمد نایب پور
60,000 54,000 تومان
10 %
تاریخ عیلام
تاریخ عیلام
پیر آمیه
120,000 108,000 تومان
10 %
تاریخ ماد
تاریخ ماد
ا. م . دیاکونوف
221,000 198,900 تومان
10 %
تاریخ و تمدن مغرب - جلد دوم
تاریخ و تمدن مغرب - جلد دوم
حسین مونس
13,000 11,700 تومان
10 %
جشن های ایرانی
جشن های ایرانی
پرویز رجبی
248,000 223,200 تومان
10 %
جهان باستان  تمدن های خاور  نزدیک و آسیای جنوب غربی
جهان باستان تمدن های خاور نزدیک و آسیای جنوب غربی
اریک کلادین و سارولتا تاکاش
140,000 126,000 تومان
10 %
چهره های مهر در باستان شناسی و ادبیات
چهره های مهر در باستان شناسی و ادبیات
دیوید بیوار
70,000 63,000 تومان
10 %
حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ایران
حروف رمزی در فرهنگ و تمدن ایران
عیسی صفری ممقانی
450,000 405,000 تومان
10 %
دایره المعارف مصور مصر باستان
دایره المعارف مصور مصر باستان
استیون اسنیپ
1,000,000 900,000 تومان