نتیجه جستجو
10 %
قصه های شب برای مدیران
قصه های شب برای مدیران
هنری مینتز برگ
159,000 143,100 تومان
ناموجود
10 %
10 مقاله که باید خواند/ درباره مدیریت خود
10 مقاله که باید خواند/ درباره مدیریت خود
هاروارد بیزینس ریویو
ناموجود
10 %
10 مقاله که باید خواند/درباره  مبانی مدیریت
10 مقاله که باید خواند/درباره مبانی مدیریت
هاروارد بیزینس ریویو
ناموجود
10 %
قله ها و دره ها
قله ها و دره ها
اسپنسر جانسون