نتیجه جستجو
10 %
42 اندیشه ناب /تاملاتی درباره زندگی
42 اندیشه ناب /تاملاتی درباره زندگی
مارک ورنون
185,000 166,500 تومان
10 %
آداب دیکتاتوری / کیش شخصیت در قرن بیستم
آداب دیکتاتوری / کیش شخصیت در قرن بیستم
فرانک دیکوتر
245,000 220,500 تومان
10 %
آسیا در برابر غرب
آسیا در برابر غرب
داریوش شایگان
330,000 297,000 تومان
10 %
آشنایی با آکویناس
آشنایی با آکویناس
پل استراترن
69,000 62,100 تومان
10 %
آشنایی با اسپینوزا
آشنایی با اسپینوزا
پل استراترن
44,000 39,600 تومان
10 %
آشنایی با جان استوارت میل
آشنایی با جان استوارت میل
پل استراترن
75,000 67,500 تومان
10 %
آشنایی با دیویی
آشنایی با دیویی
پل استراترن
28,000 25,200 تومان
10 %
آشنایی با ژان ژاک روسو
آشنایی با ژان ژاک روسو
پل استراترن
70,000 63,000 تومان
10 %
ابتدا تراژدی، سپس مضحکه
ابتدا تراژدی، سپس مضحکه
اسلاوی ژیژک
150,000 135,000 تومان
10 %
اراده به دانستن
اراده به دانستن
میشل فوکو
96,000 86,400 تومان
10 %
از رویا که حرف می زنیم
از رویا که حرف می زنیم
پیر سورلین
165,000 148,500 تومان
10 %
اسپینوزا و سیاست
اسپینوزا و سیاست
اتی ین بالیبار
130,000 117,000 تومان
10 %
اسپینوزا و ما
اسپینوزا و ما
آنتونیو نگری
95,000 85,500 تومان
10 %
افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار
افسون زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار
داریوش شایگان
550,000 495,000 تومان
10 %
اگزیستانیستالیسم و اصالت بشر
اگزیستانیستالیسم و اصالت بشر
ژان پل سارتر
95,000 85,500 تومان
10 %
الفبای پدیدارشناسی
الفبای پدیدارشناسی
دن زهوی
230,000 207,000 تومان
10 %
امرنو
امرنو
بوریس گرویس
110,000 99,000 تومان
10 %
اند حماقت حکمت
اند حماقت حکمت
جولیان بگینی
52,000 46,800 تومان
10 %
اندیشه گران انتقادی/رولان بارت
اندیشه گران انتقادی/رولان بارت
گراهام آلن
70,000 63,000 تومان
10 %
انسان طاغی
انسان طاغی
آلبر کامو
230,000 207,000 تومان