نتیجه جستجو
10 %
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران 2396
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران 2396
آگوست بوئال
110,000 99,000 تومان
10 %
بازیگر پنهان
بازیگر پنهان
یوشی اویدا
155,000 139,500 تومان
10 %
بازیگری جلد2
بازیگری جلد2
میخائیل چخوف
145,000 130,500 تومان
10 %
راهنمای تمرینات متد اکتینگ
راهنمای تمرینات متد اکتینگ
لولا کوهن
255,000 229,500 تومان
10 %
قدرت بازیگر نکنیک چوبک
قدرت بازیگر نکنیک چوبک
ایوانا چوبوک
440,000 396,000 تومان
10 %
هنر بازیگری استلاادلر
هنر بازیگری استلاادلر
هووارد کیسل
600,000 540,000 تومان
10 %
هنر تئاتر
هنر تئاتر
عبدالحسین نوشین
95,000 85,500 تومان
ناموجود
10 %
استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر آخرین سال ها
استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر آخرین سال ها
واسیلی اوسیپوویچ توپورکوف
ناموجود
10 %
ایدیو کینسیس / رویکردی خلاقانه به حرکت و هم ترازی بدن انسان
ایدیو کینسیس / رویکردی خلاقانه به حرکت و هم ترازی بدن انسان
آندره برنارد / ولفگانگ اشتاین مولر
ناموجود
10 %
بازنگری در بازیگری
بازنگری در بازیگری
فلیپ ب0 زارایلی
ناموجود
10 %
در گشوده
در گشوده
پیتر بروک
ناموجود
10 %
فرهنگ کوچک هنر پیشه
فرهنگ کوچک هنر پیشه
فرانکا رامه-داریو فو
ناموجود
10 %
مبانی حرکت و بیان و حس
مبانی حرکت و بیان و حس
ناصر آقایی
ناموجود
10 %
نقش آفرینی شخصیت ها
نقش آفرینی شخصیت ها
پال السام
ناموجود
10 %
ویرایش بدن بازیگر
ویرایش بدن بازیگر
حامد نصر آبادیان