نتیجه جستجو
10 %
بازیگر پنهان
بازیگر پنهان
یوشی اویدا
140,000 126,000 تومان
10 %
بازیگری جلد2
بازیگری جلد2
میخائیل چخوف
80,000 72,000 تومان
10 %
در گشوده
در گشوده
پیتر بروک
57,000 51,300 تومان
10 %
راهنمای تمرینات متد اکتینگ
راهنمای تمرینات متد اکتینگ
لولا کوهن
62,000 55,800 تومان
10 %
قدرت بازیگر نکنیک چوبک
قدرت بازیگر نکنیک چوبک
ایوانا چوبوک
270,000 243,000 تومان
10 %
هنر بازیگری استلاادلر
هنر بازیگری استلاادلر
هووارد کیسل
280,000 252,000 تومان
ناموجود
10 %
استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر آخرین سال ها
استانیسلاوسکی سر تمرین تئاتر آخرین سال ها
واسیلی اوسیپوویچ توپورکوف
ناموجود
10 %
ایدیو کینسیس / رویکردی خلاقانه به حرکت و هم ترازی بدن انسان
ایدیو کینسیس / رویکردی خلاقانه به حرکت و هم ترازی بدن انسان
آندره برنارد / ولفگانگ اشتاین مولر
ناموجود
10 %
بازنگری در بازیگری
بازنگری در بازیگری
فلیپ ب0 زارایلی
ناموجود
10 %
فرهنگ کوچک هنر پیشه
فرهنگ کوچک هنر پیشه
فرانکا رامه-داریو فو
ناموجود
10 %
مبانی حرکت و بیان و حس
مبانی حرکت و بیان و حس
ناصر آقایی
ناموجود
10 %
نقش آفرینی شخصیت ها
نقش آفرینی شخصیت ها
پال السام
ناموجود
10 %
ویرایش بدن بازیگر
ویرایش بدن بازیگر
حامد نصر آبادیان