نتیجه جستجو
10 %
بازیگری جلد1
بازیگری جلد1
میخائیل چخوف
120,000 108,000 تومان
10 %
به سوی تئاتر بی چیز
به سوی تئاتر بی چیز
یرژی گروتفسکی
97,000 87,300 تومان
10 %
بیان بدنی بازیگر
بیان بدنی بازیگر
هانری بوسو-کلود شالاگیه
95,000 85,500 تومان
10 %
تئاتر خیابانی
تئاتر خیابانی
بیم میسون
110,000 99,000 تومان
10 %
تئاتر در اجرا
تئاتر در اجرا
حسن پارسائی
130,000 117,000 تومان
10 %
تئاتر و مسائل اساسی آن
تئاتر و مسائل اساسی آن
میشل ویینی
30,000 27,000 تومان
10 %
تحلیل متن نمایشی
تحلیل متن نمایشی
میشل پرونه
220,000 198,000 تومان
10 %
تحلیل(فرمالیستی) متن نمایشی1171
تحلیل(فرمالیستی) متن نمایشی1171
جیمز تامس
167,000 150,300 تومان
10 %
تمرین های پایه ی تئاتر
تمرین های پایه ی تئاتر
کارل فوس
100,000 90,000 تومان
10 %
جایگاه تجربه در تئاتر
جایگاه تجربه در تئاتر
ویلیام گرنت
75,000 67,500 تومان
10 %
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
نوئل گریگ
330,000 297,000 تومان
10 %
سی و شش وضعیت نمایشی
سی و شش وضعیت نمایشی
ژرژ پولتی
140,000 126,000 تومان
10 %
فن بیان
فن بیان
اونجلین مچلین
88,000 79,200 تومان
10 %
فن نمایشنامه نویسی
فن نمایشنامه نویسی
لاجوس اگری
235,000 211,500 تومان
10 %
مقدمه بر تئاتر
مقدمه بر تئاتر
اورلی هولتن
190,000 171,000 تومان
10 %
نظریه اجرا/1080
نظریه اجرا/1080
ریچارد شکنر
306,000 275,400 تومان
10 %
نوشتن برای تئاتر
نوشتن برای تئاتر
جانت نیپ ریس
90,000 81,000 تومان
10 %
هرمنوتیک و تئاتر
هرمنوتیک و تئاتر
محمود صابری
40,000 36,000 تومان
10 %
کارگاه نمایش
کارگاه نمایش
حمید رضا ریشهری
60,000 54,000 تومان