نتیجه جستجو
10 %
21 نقد صحنه
21 نقد صحنه
خدایار جعفری
10,000 9,000 تومان
10 %
ارسطو و فن شعر
ارسطو و فن شعر
عبدالحسین زرین کوب
135,000 121,500 تومان
10 %
پدران خفته و اشباح عروسک خانه
پدران خفته و اشباح عروسک خانه
شهریار وقفی پور
75,000 67,500 تومان
10 %
مبانی نقد تئاتر
مبانی نقد تئاتر
مهرداد رایانی مخصوص
95,000 85,500 تومان
10 %
هملت شعر بی کران
هملت شعر بی کران
هارولد بلوم
137,000 123,300 تومان
ناموجود
10 %
جنسیت رزالیند، تئاتر نظریه و اجرا 16
جنسیت رزالیند، تئاتر نظریه و اجرا 16
یان کات- چارلز ماروویتز
ناموجود
10 %
درآمدی به اندیشه و آثار ساموئل بکت
درآمدی به اندیشه و آثار ساموئل بکت
رونان مک دونالد
ناموجود
10 %
نقد تئاتر
نقد تئاتر
ایروینگ واردل
ناموجود
10 %
هنریک ایپسن و دارم مدرن چین
هنریک ایپسن و دارم مدرن چین
چنگیژو هه
ناموجود
10 %
یونسکو و تئاترش
یونسکو و تئاترش
احمد کا میابی مسک