نتیجه جستجو
10 %
آنچه یک کارشناس فرهنگی-هنری باید بداند
آنچه یک کارشناس فرهنگی-هنری باید بداند
حسین علیان عطا آبادی
30,000 27,000 تومان
10 %
مدیریت استراتژیک هنر
مدیریت استراتژیک هنر
لیدیا واربانوا
140,000 126,000 تومان
10 %
مدیریت هنری/میردشتی
مدیریت هنری/میردشتی
کن بارتنشا و نیک ماهون- کارولین بار فوت
390,000 351,000 تومان