نتیجه جستجو
10 %
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر
محمد مددپور
245,000 220,500 تومان
10 %
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (3و4)
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (3و4)
محمد مددپور
245,000 220,500 تومان
10 %
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (5)
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر (5)
محمد مددپور
345,000 310,500 تومان
10 %
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر 2
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر 2
محمد مددپور
195,000 175,500 تومان
10 %
آن چه هنر است
آن چه هنر است
آرنور کلمن دانتو
85,000 76,500 تومان
10 %
از فلسفه تا هنر در جست و جوی پلی میان نظر و امر هنری
از فلسفه تا هنر در جست و جوی پلی میان نظر و امر هنری
معصومه بوری بهاره بوری
205,000 184,500 تومان
10 %
باختین در قابی دیگر
باختین در قابی دیگر
دبورا جی هینز
50,000 45,000 تومان
10 %
پیش در آمد فلسفه ای برای هنر ایرانی
پیش در آمد فلسفه ای برای هنر ایرانی
محمود خاتمی
85,000 76,500 تومان
10 %
جنون هوشیاری
جنون هوشیاری
داریوش شایگان
390,000 351,000 تومان
10 %
فرانسیس بیکن منطق و احساس
فرانسیس بیکن منطق و احساس
ژیل دلوز
330,000 297,000 تومان
10 %
فلسفه هنر معاصر
فلسفه هنر معاصر
هربرت رید
300,000 270,000 تومان
10 %
فلسفه هنر کامپیوتری
فلسفه هنر کامپیوتری
دومینیک مک آیور لوپس
95,000 85,500 تومان
10 %
معنا در هنرهای تجسمی
معنا در هنرهای تجسمی
اروین پانوفسکی
85,000 76,500 تومان
10 %
معنا و مفهوم زیبایی المنظر و تنفیحح المناظر
معنا و مفهوم زیبایی المنظر و تنفیحح المناظر
حسن بلخاری قهی
22,000 19,800 تومان
10 %
مقالاتی درباره زیباشناسی هنر
مقالاتی درباره زیباشناسی هنر
ژان ژنه
90,000 81,000 تومان
ناموجود
10 %
آموزه من
آموزه من
ژاک لاکان
ناموجود
10 %
ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم
ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم
لارسن کهون
ناموجود
10 %
تاریخ زشتی
تاریخ زشتی
اومبرتو اکو
ناموجود
10 %
تعریف پسا مدرن
تعریف پسا مدرن
ژان فرانسوا لیوتار
ناموجود
10 %
چیستی هنر
چیستی هنر
نایجل واربرتن
ناموجود
10 %
چیستی هنر
چیستی هنر
اسوالد هنفلینگ
ناموجود
10 %
حکمت هنر هند
حکمت هنر هند
حسن بلخاری قهی
ناموجود
10 %
در ستایش سایه ها
در ستایش سایه ها
جونیچیرو تانیزاکی