نتیجه جستجو
10 %
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر
آشنایی با آرای متفکران درباره هنر
محمد مددپور
150,000 135,000 تومان
10 %
آن چه هنر است
آن چه هنر است
آرنور کلمن دانتو
85,000 76,500 تومان
10 %
از فلسفه تا هنر در جست و جوی پلی میان نظر و امر هنری
از فلسفه تا هنر در جست و جوی پلی میان نظر و امر هنری
معصومه بوری بهاره بوری
205,000 184,500 تومان
10 %
ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم
ازمدرنیسم تا پست مدرنیسم
لارسن کهون
580,000 522,000 تومان
10 %
باختین در قابی دیگر
باختین در قابی دیگر
دبورا جی هینز
27,000 24,300 تومان
10 %
پیش در آمد فلسفه ای برای هنر ایرانی
پیش در آمد فلسفه ای برای هنر ایرانی
محمود خاتمی
59,000 53,100 تومان
10 %
تاریخ زشتی
تاریخ زشتی
اومبرتو اکو
175,000 157,500 تومان
10 %
تعریف پسا مدرن
تعریف پسا مدرن
ژان فرانسوا لیوتار
80,000 72,000 تومان
10 %
جنون هوشیاری
جنون هوشیاری
داریوش شایگان
390,000 351,000 تومان
10 %
چیستی هنر
چیستی هنر
نایجل واربرتن
98,000 88,200 تومان
10 %
چیستی هنر
چیستی هنر
اسوالد هنفلینگ
68,000 61,200 تومان
10 %
در ستایش سایه ها
در ستایش سایه ها
جونیچیرو تانیزاکی
70,000 63,000 تومان
10 %
سرآغاز کار هنری
سرآغاز کار هنری
مارتین هیدگر
70,000 63,000 تومان
10 %
فرانسیس بیکن منطق و احساس
فرانسیس بیکن منطق و احساس
ژیل دلوز
290,000 261,000 تومان
10 %
فلسفه تاریخ هنر
فلسفه تاریخ هنر
آرنولد هاوزر
425,000 382,500 تومان
10 %
فلسفه هنر معاصر
فلسفه هنر معاصر
هربرت رید
75,000 67,500 تومان
10 %
فلسفه هنر کامپیوتری
فلسفه هنر کامپیوتری
دومینیک مک آیور لوپس
95,000 85,500 تومان
10 %
معنا در هنرهای تجسمی
معنا در هنرهای تجسمی
اروین پانوفسکی
85,000 76,500 تومان
10 %
معنا و مفهوم زیبایی المنظر و تنفیحح المناظر
معنا و مفهوم زیبایی المنظر و تنفیحح المناظر
حسن بلخاری قهی
22,000 19,800 تومان
10 %
مفاهیم اساسی فلسفه هنر
مفاهیم اساسی فلسفه هنر
تایگر روهولت
95,000 85,500 تومان
10 %
مقالاتی درباره زیباشناسی هنر
مقالاتی درباره زیباشناسی هنر
ژان ژنه
50,000 45,000 تومان
10 %
نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر
نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر
علی رامین
200,000 180,000 تومان
10 %
هنر مقدس
هنر مقدس
تیتوس بورکهارت
70,000 63,000 تومان