نتیجه جستجو
10 %
تحلیل آثار هنری
تحلیل آثار هنری
جان کانادی
85,000 76,500 تومان
10 %
درآمدی بر بینامتنیت
درآمدی بر بینامتنیت
بهمن نامور مطلق
220,000 198,000 تومان
10 %
شاهد عینی تاریخ به گواهی تصاویر
شاهد عینی تاریخ به گواهی تصاویر
پیتر برک .
275,000 247,500 تومان
10 %
مرد با شال آبی روند خلق یک پرتره با لوسین فروید
مرد با شال آبی روند خلق یک پرتره با لوسین فروید
مارتین گی فورد
290,000 261,000 تومان
ناموجود
10 %
بررسی نماد فرشته درآثار نگارگری ایرانی
بررسی نماد فرشته درآثار نگارگری ایرانی
حسین یاوری -سعیدی فرد
ناموجود
10 %
تصویر زن در نگارگری
تصویر زن در نگارگری
راضیه یاسینی
ناموجود
10 %
درجست وجوی زمان نو
درجست وجوی زمان نو
ایمان افسریان
ناموجود
10 %
روش و روش شناسی تحلیل تصویر
روش و روش شناسی تحلیل تصویر
ژیلیان رز
ناموجود
10 %
مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی
مرلو-پونتی و تحلیل آثار نقاشی
اسما سبزکار