نتیجه جستجو
10 %
باوهاوس مدرسه ای مکتب ساز
باوهاوس مدرسه ای مکتب ساز
آرش سلطانعلی
70,000 63,000 تومان
10 %
جهان های هنری
جهان های هنری
هوارد بکرمن
295,000 265,500 تومان
10 %
داد و سور رئالیسم
داد و سور رئالیسم
سی.و.ای.بیگزبی
85,000 76,500 تومان
10 %
رسانه های نوین در هنر قرن بیستم
رسانه های نوین در هنر قرن بیستم
مایکل راش
270,000 243,000 تومان
10 %
ژانر نوع ادبی
ژانر نوع ادبی
هدر دوبرو
55,000 49,500 تومان
10 %
سبک ها و مکتبهای هنری
سبک ها و مکتبهای هنری
آزبورن چیلورز و دیگران
140,000 126,000 تومان
10 %
سرگذشت سوررئالیسم 1913-1952
سرگذشت سوررئالیسم 1913-1952
آندره برتون
280,000 252,000 تومان
10 %
شورشیان هنر قرن بیستم
شورشیان هنر قرن بیستم
لور دانا پارمزانی
220,000 198,000 تومان
10 %
گرایش های هنری
گرایش های هنری
استفان لیتل
200,000 180,000 تومان
10 %
مفاهیم آخرین جنبش های هنری قرن بیستم گلاسه
مفاهیم آخرین جنبش های هنری قرن بیستم گلاسه
ادوارد لوسی‌اسمیت
250,000 225,000 تومان
10 %
مکتب لندن تجدید حیات نقاشی معاصر
مکتب لندن تجدید حیات نقاشی معاصر
آلیستر هیکس
250,000 225,000 تومان
10 %
ناتورالیسم
ناتورالیسم
لیلیان فورست-پیتر اسکرین
50,000 45,000 تومان
10 %
نگاهی به هنر آفریقا
نگاهی به هنر آفریقا
حسین یاوری
170,000 153,000 تومان
ناموجود
10 %
راهنمای هنر رنسانس
راهنمای هنر رنسانس
خوزه فرناندز آریناس
ناموجود
10 %
گرایشهای ضد هنری دادائیسم
گرایشهای ضد هنری دادائیسم
دیتمار الگر