نتیجه جستجو
10 %
الیاف شناسی/ کد 1052
الیاف شناسی/ کد 1052
ستاره امیری
70,000 63,000 تومان
10 %
دانشنامه طراحی و چاپ
دانشنامه طراحی و چاپ
سیده زینب حسینی
198,000 178,200 تومان
10 %
زبان پیراهن طراحی لباس مردانه/ کد1093
زبان پیراهن طراحی لباس مردانه/ کد1093
پویا میرچی
35,000 31,500 تومان
10 %
طراحی اندام ولباس کارشناسی و ارشد
طراحی اندام ولباس کارشناسی و ارشد
فاطمه نبی
350,000 315,000 تومان
10 %
مبانی طراحی لباس
مبانی طراحی لباس
اعظم عابدینی
250,000 225,000 تومان
10 %
مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس
مبانی فیگوراتیو در طراحی لباس
فرشته کیاوش
220,000 198,000 تومان
10 %
هنر طراحی لباس
هنر طراحی لباس
آرزو اسکندری
370,000 333,000 تومان
ناموجود
10 %
101چیزی که در مدرسه مد آموختم
101چیزی که در مدرسه مد آموختم
آلفردو کابررا
ناموجود
10 %
آموزش خیاطی آسان لباس بچه گانه
آموزش خیاطی آسان لباس بچه گانه
معصومه فارسلون
ناموجود
10 %
ترسیم گسترده لباس
ترسیم گسترده لباس
مهسا ناصرزارع- مهناز سید اختیاری
ناموجود
10 %
ضخیم دوزی
ضخیم دوزی
فاطمه احمدی
ناموجود
10 %
طراحی لباس 1 تاثیر و تدابیر خطی
طراحی لباس 1 تاثیر و تدابیر خطی
محبوبه الهی