نتیجه جستجو
10 %
2 دوره کنکور 1401 رشته ی هنر
2 دوره کنکور 1401 رشته ی هنر
جمعی از مولفان
50,000 45,000 تومان
10 %
3000پرسش خواص مواد
3000پرسش خواص مواد
مریم افسری
145,000 130,500 تومان
10 %
آسیب شناسی و فن شناسی آثار
آسیب شناسی و فن شناسی آثار
ابوالفضل صادق پور
250,000 225,000 تومان
10 %
ارشد هنر مبانی نظری سینما و نقد آثار سینمایی
ارشد هنر مبانی نظری سینما و نقد آثار سینمایی
الهام مهران فر
35,000 31,500 تومان
10 %
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی
هادی مسیح خواه
250,000 225,000 تومان
10 %
الفبای ترسیم فنی
الفبای ترسیم فنی
حمید رضا شیردل
48,000 43,200 تومان
10 %
الفبای کنکور هنر درک عمومی هنر
الفبای کنکور هنر درک عمومی هنر
احمد رستمعلی
56,000 50,400 تومان
10 %
بررسی و نقد آثار سینمایی ارشد
بررسی و نقد آثار سینمایی ارشد
امیر رضا نوری پرتو
230,000 207,000 تومان
10 %
بررسی و نقد آثار سینمایی ارشد/ملک محمدی
بررسی و نقد آثار سینمایی ارشد/ملک محمدی
عباس ملک محمدی
75,000 67,500 تومان
10 %
ترسیم فنی / درس
ترسیم فنی / درس
آذین پازوکی
214,000 192,600 تومان
10 %
ترسیم فنی /راه اندیشه
ترسیم فنی /راه اندیشه
حسین دشتستان
170,000 153,000 تومان
10 %
تناسب مفهومی و قرابت معنایی
تناسب مفهومی و قرابت معنایی
هامون سبطی
105,000 94,500 تومان
10 %
جامع خواص مواد
جامع خواص مواد
امیرعلی کریمیان
110,000 99,000 تومان
10 %
چاپ های سنتی  و مدرن/ ارشد
چاپ های سنتی و مدرن/ ارشد
جواد نوری
90,000 81,000 تومان
10 %
خط به خط با دانش فنی پایه پویانمایی (انیمیشن)
خط به خط با دانش فنی پایه پویانمایی (انیمیشن)
مهر نوش السادات حسینی
94,000 84,600 تومان
10 %
خط به خط با دانش فنی تخصصی پویانمایی (انیمیشن)
خط به خط با دانش فنی تخصصی پویانمایی (انیمیشن)
مهر نوش السادات حسینی
135,000 121,500 تومان
10 %
خلاقیت تصویری
خلاقیت تصویری
آتوسا خلج امیرحسینی
221,000 198,900 تومان
10 %
خلاقیت تصویری و تجسمی جلد اول
خلاقیت تصویری و تجسمی جلد اول
ملیحه مشگل گشا
289,000 260,100 تومان
10 %
خلاقیت تصویری و تجسمی جلد دوم
خلاقیت تصویری و تجسمی جلد دوم
ملیحه مشگل گشا
259,000 233,100 تومان
10 %
خلاقیت تصویری و تجسمی/قلم چی
خلاقیت تصویری و تجسمی/قلم چی
زویا توانگر
100,000 90,000 تومان