نتیجه جستجو
10 %
آشنایی با مبانی چاپ و نشر
آشنایی با مبانی چاپ و نشر
فهیمه باب الحوائج
50,000 45,000 تومان
10 %
استانداردهای گرافیک و چاپ
استانداردهای گرافیک و چاپ
حمیدرضا بختیاری فرد
60,000 54,000 تومان
10 %
چگونه هزینه چاپ را محاسبه کنیم
چگونه هزینه چاپ را محاسبه کنیم
بهرام عفراوی
7,000 6,300 تومان
10 %
حقوق صنعتی چاپخانه
حقوق صنعتی چاپخانه
داود لطفی
30,000 27,000 تومان
10 %
راهنمای جدید چاپ و گرافیک
راهنمای جدید چاپ و گرافیک
دیوید بن
500,000 450,000 تومان
10 %
راهنمای ناظران چاپ
راهنمای ناظران چاپ
بهرام عفراوی
20,000 18,000 تومان
10 %
شیوه های چیدمان سند چاپی
شیوه های چیدمان سند چاپی
بهرام عفراوی
4,500 4,050 تومان
10 %
طراحی تا چاپ
طراحی تا چاپ
مهدی احمدی
45,000 40,500 تومان
ناموجود
10 %
چاپ دستی تکنیکهای سنتی و معاصر
چاپ دستی تکنیکهای سنتی و معاصر
آن دارسی هیوز- هب ورنون موریس
ناموجود
10 %
خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیک
خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیک
بهرام عفراوی