نتیجه جستجو
10 %
تئوری اسکیس/گفتمان در طراحی معماری
تئوری اسکیس/گفتمان در طراحی معماری
کندرا شنک اسمیت
105,000 94,500 تومان
10 %
دفتر کار-اداری
دفتر کار-اداری
پیروز آشوری - کسری طالبیان
350,000 315,000 تومان
10 %
فروشگاه
فروشگاه
پیروز آشوری - کسری طالبیان
350,000 315,000 تومان
10 %
گنج نامه بناهای مذهبی تهران دفتر سوم
گنج نامه بناهای مذهبی تهران دفتر سوم
جمعی از مولفان
500,000 450,000 تومان
10 %
گنج نامه خانه های اصفهان
گنج نامه خانه های اصفهان
جمعی از مولفان
700,000 630,000 تومان
10 %
مجتمع فرهنگی(کتاب پنجم)
مجتمع فرهنگی(کتاب پنجم)
نیما طالبیا-مهدی آتشی-سیمانبی زاده
350,000 315,000 تومان
10 %
کتابخانه
کتابخانه
نیما طالبیا-مهدی آتشی-سیمانبی زاده
320,000 288,000 تومان
ناموجود
10 %
رستوران
رستوران
پیروز آشوری - کسری طالبیان
ناموجود
10 %
طراحی مسکن بر پایه سبک زندگی
طراحی مسکن بر پایه سبک زندگی
جمیز و ونتلینگ
ناموجود
10 %
عملکرد معماری خانه
عملکرد معماری خانه
نیما طالبیا-مهدی آتشی-سیمانبی زاده
ناموجود
10 %
گنجنامه / امام زاده ها و مقابر بخش اول
گنجنامه / امام زاده ها و مقابر بخش اول
کامبیز نوایی-کامبیزحای قاسمی
ناموجود
10 %
گنجنامه ها امام زادهها و مفابر بخش سوم
گنجنامه ها امام زادهها و مفابر بخش سوم
کامبیز نوایی-کامبیزحای قاسمی
ناموجود
10 %
مجتمع اقامتی
مجتمع اقامتی
نیما طالبیا-مهدی آتشی-سیمانبی زاده
ناموجود
10 %
مجموعه عملکردهای معماری بیمارستان
مجموعه عملکردهای معماری بیمارستان
نیما طالبیا-مهدی آتشی-سیمانبی زاده