نتیجه جستجو
10 %
ایستایی1
ایستایی1
علی اکبر حیدری- محمد فرخ زاد
30,000 27,000 تومان
10 %
درک رفتار سازه ها
درک رفتار سازه ها
فولر مور
280,000 252,000 تومان
10 %
مبانی طراحی سازه های فضاکار
مبانی طراحی سازه های فضاکار
محمود گلابچی
198,000 178,200 تومان
ناموجود
10 %
پوسته ها و سازه های ورق تاشده
پوسته ها و سازه های ورق تاشده
محمود گلابچی
ناموجود
10 %
جزئیات ارتقاء دهنده معماری
جزئیات ارتقاء دهنده معماری
محمود گلابچی