نتیجه جستجو
ناموجود
10 %
ریخته گری به روش موم سوزی
ریخته گری به روش موم سوزی
فرد.آر.سیاس
ناموجود
10 %
مبانی قالب گیری به زبان ساده
مبانی قالب گیری به زبان ساده
ابوالقاسم اشرفی اسکندر
ناموجود
10 %
مدل سازی از چهره با استفاده از گل
مدل سازی از چهره با استفاده از گل
برونو لوچسی- مارگارت مالم استروم
ناموجود
10 %
هنر حجم سازی / هندسی
هنر حجم سازی / هندسی
لوئیس ولکانوک