نتیجه جستجو
10 %
به سوی فلسفه ای برای عکاسی
به سوی فلسفه ای برای عکاسی
ویلم فلوسر
110,000 99,000 تومان
10 %
تائوی عکاسی / دیدن ورای دیدن
تائوی عکاسی / دیدن ورای دیدن
فیلیپ ال گروس اس آی شایپرو
92,000 82,800 تومان
10 %
جستاری فلسفی درباره عکاسی
جستاری فلسفی درباره عکاسی
دیرمود کاستلو
110,000 99,000 تومان
10 %
درباره عکاسی/ آبان
درباره عکاسی/ آبان
سوزان سانتاگ
160,000 144,000 تومان
ناموجود
10 %
حکمت پشت دل وهنر عکاسی
حکمت پشت دل وهنر عکاسی
محمد پیر حیاتی
ناموجود
10 %
عکاسی هنر میان مایه
عکاسی هنر میان مایه
پی یر بوردیو