نتیجه جستجو
10 %
آن تماشاگر
آن تماشاگر
ایرج کریمی
250,000 225,000 تومان
10 %
آندره بازن  و نظریه واقع گرایی فیلم
آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم
پرویز جاهد
50,000 45,000 تومان
10 %
آینه جادو/جلد دوم/ نقدهای سینمایی
آینه جادو/جلد دوم/ نقدهای سینمایی
مرتضی آوینی
180,000 162,000 تومان
10 %
آینه جادو/جلد یک/مقالات سینمایی آوینی
آینه جادو/جلد یک/مقالات سینمایی آوینی
مرتضی آوینی
136,000 122,400 تومان
10 %
اکران فیلم خارجی
اکران فیلم خارجی
شهاب اسفندیاری
65,000 58,500 تومان
10 %
بیان نظری؛ قواعد بصری
بیان نظری؛ قواعد بصری
مجید روانجو
120,000 108,000 تومان
10 %
پنجاه کارگردان کلیدی تآتر
پنجاه کارگردان کلیدی تآتر
شومیت مینر-ماریاشفتسووا
340,000 306,000 تومان
10 %
ترجمه ی تنهایی/ نوشته هایی از سینما
ترجمه ی تنهایی/ نوشته هایی از سینما
صفی یزدانیان
105,000 94,500 تومان
10 %
زخمها و لبخندها/سینما و لبخندها
زخمها و لبخندها/سینما و لبخندها
شهزاد رحمتی
155,000 139,500 تومان
10 %
سینمای نوشتاری ایران 1297 تا 1399
سینمای نوشتاری ایران 1297 تا 1399
حسین گیتی
550,000 495,000 تومان
10 %
سینمای وودی آلن
سینمای وودی آلن
مجموعه مقالات
211,000 189,900 تومان
10 %
فارابی 69-70/ ویژه مستند
فارابی 69-70/ ویژه مستند
جمعی از مولفان
10,000 9,000 تومان
10 %
مجله فارابی 66/اقتصاد و سینما
مجله فارابی 66/اقتصاد و سینما
جمعی از مولفان
4,500 4,050 تومان
10 %
مجله فرم ونقد 13و 14
مجله فرم ونقد 13و 14
مسعود فراستی
130,000 117,000 تومان
10 %
کتاب سینما مقالاتی درباره فیلم و نظریه فیلم
کتاب سینما مقالاتی درباره فیلم و نظریه فیلم
جورجو آگامبن / دیوید بوردل / ژاک دریدا و
160,000 144,000 تومان
10 %
یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی
یادداشت هایی در باب سینماتوگرافی
روبر برسون
58,000 52,200 تومان