نتیجه جستجو
10 %
جهان تیره و تار بلاتار
جهان تیره و تار بلاتار
پرویز جاهد
150,000 135,000 تومان
10 %
درک فیلم
درک فیلم
الن کیسبی یر
240,000 216,000 تومان
10 %
رئالیسم  شاعرانه ژان رنوار
رئالیسم شاعرانه ژان رنوار
بهمن مقصود لو
330,000 297,000 تومان
10 %
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان
محمود ارژمند-محمد علی حیدری
170,000 153,000 تومان
10 %
سینمای ناصر تقوایی
سینمای ناصر تقوایی
سعید عقیقی
160,000 144,000 تومان
10 %
سینمای وسترن
سینمای وسترن
احسان خوشبخت
140,000 126,000 تومان
10 %
فیلم نوآر و سینمای پارانو یا
فیلم نوآر و سینمای پارانو یا
ویلر وینستون دیکسون
130,000 117,000 تومان
10 %
نقش جنگ بر سینمای غیر جنگی ایران
نقش جنگ بر سینمای غیر جنگی ایران
یاسمن خلیلی فرد
60,000 54,000 تومان
10 %
وقتی از فیلم حرف می زنیم از چه حرف می زنم
وقتی از فیلم حرف می زنیم از چه حرف می زنم
وحید ضرابی نسب
79,000 71,100 تومان
10 %
یک فیلم یک جهان 10 نابخشوده
یک فیلم یک جهان 10 نابخشوده
ادوارد باسکومب
25,000 22,500 تومان
10 %
یک فیلم یک جهان 8 طلوع
یک فیلم یک جهان 8 طلوع
لوسی فیشر
25,000 22,500 تومان
10 %
یک فیلم یک جهان 9 خون آشام
یک فیلم یک جهان 9 خون آشام
دیوید رادکین
25,000 22,500 تومان
ناموجود
10 %
آسیب شناسی متن  در سینمای ایران
آسیب شناسی متن در سینمای ایران
علیرضا اکبر پور
ناموجود
10 %
بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی
بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی
رسول نظرزاده
ناموجود
10 %
تلویزیون کاربرد و شیوه های نقد
تلویزیون کاربرد و شیوه های نقد
جرمی جی. باتلر
ناموجود
10 %
دوربین شخصی سینمای ذهنی و فیلم جستار
دوربین شخصی سینمای ذهنی و فیلم جستار
لائورا راسکارلی
ناموجود
10 %
روایت در فیلم داستانی جلد 1
روایت در فیلم داستانی جلد 1
دیوید بردول
ناموجود
10 %
روایت در فیلم داستانی جلددو
روایت در فیلم داستانی جلددو
دیوید بردول
ناموجود
10 %
سینمای صامت
سینمای صامت
لیام اولیری
ناموجود
10 %
ملودرام/ کلوزآپ 4
ملودرام/ کلوزآپ 4
جان مرسر ومارتین شینگلر
ناموجود
10 %
نسیه و نقد
نسیه و نقد
خسرو دهقان