نتیجه جستجو
10 %
آخرین درس بازیگری
آخرین درس بازیگری
استانیسلا وسکی
55,000 49,500 تومان
10 %
آموزش بازیگری در قرن بیستم
آموزش بازیگری در قرن بیستم
آلیسون هاج
240,000 216,000 تومان
10 %
استانیسلاوسکی : یک مقدمه
استانیسلاوسکی : یک مقدمه
ژان بندتی
118,000 106,200 تومان
10 %
بازیگر و بدنش
بازیگر و بدنش
لیتز پیسک
35,000 31,500 تومان
10 %
بازیگر و هدف
بازیگر و هدف
دکلان دونلن
280,000 252,000 تومان
10 %
بازیگری به روش لی استراسبرگ
بازیگری به روش لی استراسبرگ
لوری هاول
155,000 139,500 تومان
10 %
بازیگری به روش یونیک اکتینگ /پیش نیاز
بازیگری به روش یونیک اکتینگ /پیش نیاز
بهزاد اقطاعی - سروش صدری
60,000 54,000 تومان
10 %
بازیگری به شیوه متد
بازیگری به شیوه متد
لی استراسبرگ
135,000 121,500 تومان
10 %
بازیگری حرفه ای
بازیگری حرفه ای
ملیسا برودر؛ لی مایکل کان؛ مدالین اولنک
140,000 126,000 تومان
10 %
بازیگری حضور صحنه ای
بازیگری حضور صحنه ای
حسن ملکی
150,000 135,000 تومان
10 %
بازیگری سینما درس های یک بازیگر
بازیگری سینما درس های یک بازیگر
مایکل کین
40,000 36,000 تومان
10 %
بازیگری شش درس نخست
بازیگری شش درس نخست
ریچارد بولسلا وسکی
100,000 90,000 تومان
10 %
بازیگری متد
بازیگری متد
احمد دامود
72,500 65,250 تومان
10 %
بازیگری نامرئی/1291
بازیگری نامرئی/1291
یوشی اویدا و لورنا مارشال
50,000 45,000 تومان
10 %
بازیگری و پرفرمنس آرت
بازیگری و پرفرمنس آرت
احمد دامود
75,000 67,500 تومان
10 %
بدن فنون بازیگری1
بدن فنون بازیگری1
محمود رضا رحیمی
240,000 216,000 تومان
10 %
پرورش صدا و بیان هنرپیشه
پرورش صدا و بیان هنرپیشه
سیسلی بری
180,000 162,000 تومان
10 %
تناقضات نابازیگری
تناقضات نابازیگری
روبرت صافاریان
235,000 211,500 تومان
10 %
تکنیک بازیگری
تکنیک بازیگری
سنفورد مایزنر
330,000 297,000 تومان
10 %
تکنیک بازیگری
تکنیک بازیگری
استلا آدلر
98,000 88,200 تومان
10 %
چالش بازیگر
چالش بازیگر
اوتا هاگن
350,000 315,000 تومان
10 %
حرکت فنون بازیگری 2
حرکت فنون بازیگری 2
محمود رضا رحیمی
240,000 216,000 تومان