نتیجه جستجو
10 %
آن سوی پرده
آن سوی پرده
شهاب حبیبی
500,000 450,000 تومان
10 %
ابرسینما
ابرسینما
ویلیام براون
173,000 155,700 تومان
10 %
افسون پرده ی نقره ای
افسون پرده ی نقره ای
بهمن مقصود لو
450,000 405,000 تومان
10 %
الگوهای بسط فیلمنامه سینمایی به مجموعه تلو یزیونی
الگوهای بسط فیلمنامه سینمایی به مجموعه تلو یزیونی
محمد شهبا و مانیا حسینی
65,000 58,500 تومان
10 %
الیا کازان  / سینمای یک بیگانه آمریکایی
الیا کازان / سینمای یک بیگانه آمریکایی
برایان نیو
150,000 135,000 تومان
10 %
پایان روایتگری و بستار در سینما پایان
پایان روایتگری و بستار در سینما پایان
ریچارد نوپرت
250,000 225,000 تومان
10 %
پرویز پور حسینی / قرار باستاره
پرویز پور حسینی / قرار باستاره
عباس کریمی عباسی
130,000 117,000 تومان
10 %
تاثیر تکنولوژی بربیان سینمایی
تاثیر تکنولوژی بربیان سینمایی
پل شریدر
68,000 61,200 تومان
10 %
جمشید مشایخی / شهرام بزرگی
جمشید مشایخی / شهرام بزرگی
شهرام بزرگی
130,000 117,000 تومان
10 %
خسرو شکیبایی  / قرار باستاره
خسرو شکیبایی / قرار باستاره
آزاده فخری
130,000 117,000 تومان
10 %
خلق شخصیت های ماندگار
خلق شخصیت های ماندگار
لیندا سیگر
225,000 202,500 تومان
10 %
داستان گویی سینمای
داستان گویی سینمای
جنیفر ون سی جل
130,000 117,000 تومان
10 %
داوود رشیدی / قرار باستاره
داوود رشیدی / قرار باستاره
علی جعفری فوتمی
130,000 117,000 تومان
10 %
در شناخت اینگمار برگمان
در شناخت اینگمار برگمان
غلامرضا صراف
150,000 135,000 تومان
10 %
درآمدی بر مطالعات سینمایی
درآمدی بر مطالعات سینمایی
اد سیکوف
108,000 97,200 تومان
10 %
درآمدی فیلم نوآر
درآمدی فیلم نوآر
جیمز نرمور
115,000 103,500 تومان
10 %
دراماتورژی فیلم
دراماتورژی فیلم
شاهپور شهبازی
42,000 37,800 تومان
10 %
دفتر های کوچک کایه دو سینما / فیلم ساختن
دفتر های کوچک کایه دو سینما / فیلم ساختن
فردریک اشتراوس
50,000 45,000 تومان