نتیجه جستجو
10 %
اقتباس برای تلویزیون
اقتباس برای تلویزیون
شانون ولز
180,000 162,000 تومان
10 %
شناخت ارتباطات جمعی
شناخت ارتباطات جمعی
-
304,000 273,600 تومان
10 %
فرهنگ مصور برنامه سازی در تلویزیون
فرهنگ مصور برنامه سازی در تلویزیون
ناهید پایپان
12,000 10,800 تومان
10 %
فن برنامه سازیی تلویزیون
فن برنامه سازیی تلویزیون
جرالد میلرسون
130,000 117,000 تومان
10 %
قصه گویی در رادیو و تلویزیون
قصه گویی در رادیو و تلویزیون
محمد حنیف
6,000 5,400 تومان
ناموجود
10 %
فن بیان و گویندگی در صدا و سیما
فن بیان و گویندگی در صدا و سیما
اکبر منافی
ناموجود
10 %
نگرشی کوتاه بر رابطه تعزیه و تلویزیون
نگرشی کوتاه بر رابطه تعزیه و تلویزیون
ابوالحسن عمرانی