نتیجه جستجو
10 %
زیباشناسی، تاریخ و نظریه های تدوین فیلم
زیباشناسی، تاریخ و نظریه های تدوین فیلم
احمد ضابطی هرمی
222,000 199,800 تومان
10 %
کینو_آگورا  مونتاژ
کینو_آگورا مونتاژ
ژاک اومون
55,000 49,500 تومان
ناموجود
10 %
تدوین انواع برش
تدوین انواع برش
گیل چندلر
ناموجود
10 %
تدوین مکان و زمان فیلم
تدوین مکان و زمان فیلم
ونسان پینل
ناموجود
10 %
فاین کات / هنر - تدوینگران- اروپایی
فاین کات / هنر - تدوینگران- اروپایی
راجر کریتندن
ناموجود
10 %
هنر تدوین فیلم
هنر تدوین فیلم
داریوش آشوری