نتیجه جستجو
10 %
روایت و روایتگری کنکاش در داستان گویی
روایت و روایتگری کنکاش در داستان گویی
وارن باکلند
132,000 118,800 تومان
10 %
فیلم همچون فلسفه /اندیشه بر پرده
فیلم همچون فلسفه /اندیشه بر پرده
توماس ای وارتنبرگ
245,000 220,500 تومان
ناموجود
10 %
آنچه سینما هست!
آنچه سینما هست!
دادلی آندرو
ناموجود
10 %
اضطراب های نوآر / جنبش نژاد ومادری در فیلم نوآر
اضطراب های نوآر / جنبش نژاد ومادری در فیلم نوآر
کلی الیور / بینیو تریگو
ناموجود
10 %
ترنس مالیک فیلم و فلسفه
ترنس مالیک فیلم و فلسفه
تامس دین تاکرو استورات کندال
ناموجود
10 %
تفکر بر پرده سینما
تفکر بر پرده سینما
تامسن ای وارتنبرگ
ناموجود
10 %
حرکت تصویر سینما1
حرکت تصویر سینما1
ژیل دلوز
ناموجود
10 %
سینما و فلسفه ژیل دلوز
سینما و فلسفه ژیل دلوز
پائولا ماراتی
ناموجود
10 %
سینمای اگزیستانسیالیستی
سینمای اگزیستانسیالیستی
ویلیام سی -پامرلو
ناموجود
10 %
علیت فلسفی در سینما
علیت فلسفی در سینما
اسدااله غلامعلی
ناموجود
10 %
فلسفه به روایت سینما
فلسفه به روایت سینما
کریستو فر فالزن
ناموجود
10 %
فلسفه سینما
فلسفه سینما
گرگ تاک . هاوی کارل
ناموجود
10 %
فلسفه سینما متون و نوشتار  های پایه
فلسفه سینما متون و نوشتار های پایه
تامس وارتنبرگ و کاترین تامسون
ناموجود
10 %
فواصل سینما
فواصل سینما
ژاک رانسیر
ناموجود
10 %
فیلم و فلسفه
فیلم و فلسفه
دنیل شا
ناموجود
10 %
مغز/یک صفحه نمایش است
مغز/یک صفحه نمایش است
ژیل دلوز
ناموجود
10 %
وودی آلن و فلسفه
وودی آلن و فلسفه
ایون جی . اسکوبل و مارک تی . کنارد
ناموجود
10 %
کوئنتین تارانتینو و فلسفه
کوئنتین تارانتینو و فلسفه
ریچارد گرین وکی