نتیجه جستجو
10 %
آژانس شیشه ای/نقد سینمایی ایران2
آژانس شیشه ای/نقد سینمایی ایران2
سعید عقیقی
80,000 72,000 تومان
10 %
ادبیات فیلم فرهنگ / اصول و مبانی نقد
ادبیات فیلم فرهنگ / اصول و مبانی نقد
مایکل رایان
159,000 143,100 تومان
10 %
از فیلم مستند تا نقد مستند
از فیلم مستند تا نقد مستند
علیرضا ارواحی
89,000 80,100 تومان
10 %
امیر کوستوریتسا
امیر کوستوریتسا
دینا ایوردانووا
165,000 148,500 تومان
10 %
بدیو و سینما
بدیو و سینما
الکس لینگ
90,000 81,000 تومان
10 %
برش های کوتاه گپ و گفت سینمایی
برش های کوتاه گپ و گفت سینمایی
لارنس گربل
450,000 405,000 تومان
10 %
بلاتار زمان بعد
بلاتار زمان بعد
ژاک رانسیر
150,000 135,000 تومان
10 %
تئاتر تلویزیونی در ایران
تئاتر تلویزیونی در ایران
غلامحسین لطفی
20,000 18,000 تومان
10 %
تحلیل بازیگری
تحلیل بازیگری
رضا کیانیان
110,000 99,000 تومان
10 %
ترمینولوژی تحلیلی فیلم نامه
ترمینولوژی تحلیلی فیلم نامه
شاهپور شهبازی
170,000 153,000 تومان
10 %
تصویر سینما اجتماع
تصویر سینما اجتماع
روبرت صافاریان
90,000 81,000 تومان
10 %
جهان فلسفی استنلی کوبریک
جهان فلسفی استنلی کوبریک
جرالد جی آبرامز
115,000 103,500 تومان
10 %
درک تئوری فیلم / چگونه فیلم ها را بفهمیم دو جلدی
درک تئوری فیلم / چگونه فیلم ها را بفهمیم دو جلدی
کریستین اترینگتون رایت داوتی
356,000 320,400 تومان
10 %
دفتر های کوچک کایه دو سینما /نقد سینمایی
دفتر های کوچک کایه دو سینما /نقد سینمایی
ژان میشل فرودون
200,000 180,000 تومان
10 %
زیر زمین کوستوریتسا / در بوته نقد سیاسی
زیر زمین کوستوریتسا / در بوته نقد سیاسی
روبرت صافاریان
135,000 121,500 تومان
10 %
سینما گران قرن بیست و یک
سینما گران قرن بیست و یک
نوری بیلگه جیلان
75,000 67,500 تومان
10 %
سینمای دیوید لینچ
سینمای دیوید لینچ
تاد مگ گوان
115,000 103,500 تومان
10 %
سینمای کریستوفر نولان تصویر ناممکن
سینمای کریستوفر نولان تصویر ناممکن
جکلین فربی واستوارت جوی
170,000 153,000 تومان
10 %
عناصر سینما
عناصر سینما
استفان شارف
78,000 70,200 تومان
10 %
فاسبیندر / زندگی و مرگ نابغه ای عیانگر
فاسبیندر / زندگی و مرگ نابغه ای عیانگر
کریستین براد تامسن
250,000 225,000 تومان
10 %
فیلم / تکامل و جوهر یک هنر نو
فیلم / تکامل و جوهر یک هنر نو
بلا بالاژ
350,000 315,000 تومان