نتیجه جستجو
10 %
روان شناسی و زیبایی شناسی سینما
روان شناسی و زیبایی شناسی سینما
ژان میتری
100,000 90,000 تومان
10 %
مدرنیسم در سینما / سینمای هنری اروپا (1950_1980)
مدرنیسم در سینما / سینمای هنری اروپا (1950_1980)
آندراش بالینت کواچ
390,000 351,000 تومان
10 %
کینو_آگورا میزانسن
کینو_آگورا میزانسن
فرانک کسلر
110,000 99,000 تومان
ناموجود
10 %
ازو و بوطیقای سینما
ازو و بوطیقای سینما
دیوید بوردول ؛ کریستین تامسون
ناموجود
10 %
چشم جان بین
چشم جان بین
مازیار اسلامی
ناموجود
10 %
زیباشناسی سینمای هنری
زیباشناسی سینمای هنری
ژوزف لوزی
ناموجود
10 %
زیباشناسی و فیلم
زیباشناسی و فیلم
کاترین تامسون جونز
ناموجود
10 %
زیبایی شناسی سینمای دیجیتال
زیبایی شناسی سینمای دیجیتال
علی عامری مهابادی
ناموجود
10 %
مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی
مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی
نصرت الله تابش
ناموجود
10 %
مفاهیم زیبایی شناسی در سینما
مفاهیم زیبایی شناسی در سینما
سیروس ظهیر مالکی