نتیجه جستجو
10 %
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
حسن صادقی نائینی
120,000 108,000 تومان
10 %
اسکچینگ
اسکچینگ
اریک الوفسان-کلارا خولین
50,000 45,000 تومان
10 %
اسکچینگ 2
اسکچینگ 2
کووس ایسن
270,000 243,000 تومان
10 %
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
حسن صادقی نائینی
160,000 144,000 تومان
10 %
انسان آنترومتری، ارگونومی و طراحی
انسان آنترومتری، ارگونومی و طراحی
استفن فیزنت
120,000 108,000 تومان
10 %
برش و اتصالات
برش و اتصالات
راب تامپسون
280,000 252,000 تومان
10 %
تاریخ مختصر طراحی صنعتی
تاریخ مختصر طراحی صنعتی
توماس هاف
130,000 117,000 تومان
10 %
خط طلایی
خط طلایی
مهدی اصل فلاح
160,000 144,000 تومان
10 %
دیزاین:منطق در هنر علم و ریاضیات
دیزاین:منطق در هنر علم و ریاضیات
کروم برات
35,000 31,500 تومان
10 %
رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر
رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر
نازیلا محمد قلیزاده
370,000 333,000 تومان
10 %
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
نورمن پوتر
100,000 90,000 تومان
10 %
طراحان چه می دانند
طراحان چه می دانند
برایان لاوسون
150,000 135,000 تومان
10 %
طراحی اشیا آینده
طراحی اشیا آینده
دانلد آ. نورمن
89,000 80,100 تومان
10 %
طراحی اشیاء روزمره
طراحی اشیاء روزمره
دونالد نورمن
200,000 180,000 تومان
10 %
طراحی با الگوهای طبیعی
طراحی با الگوهای طبیعی
مگی مکنب
190,000 171,000 تومان
10 %
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
کریستینا هوک
360,000 324,000 تومان
10 %
طراحی برای زندگی
طراحی برای زندگی
استوارت واکر
250,000 225,000 تومان
10 %
طراحی تعاملی
طراحی تعاملی
سید محمد مهدی بوذری
87,000 78,300 تومان
10 %
طراحی حسی
طراحی حسی
دانلد آ. نورمن
149,000 134,100 تومان
10 %
طراحی در معنای هنر
طراحی در معنای هنر
برونو موناری
150,000 135,000 تومان