نتیجه جستجو
10 %
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
آنتروپومتری کاربردی در طراحی محصول و محیط
حسن صادقی نائینی
200,000 180,000 تومان
10 %
اسکچینگ
اسکچینگ
اریک الوفسان-کلارا خولین
130,000 117,000 تومان
10 %
اسکچینگ 2
اسکچینگ 2
کووس ایسن
270,000 243,000 تومان
10 %
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
حسن صادقی نائینی
160,000 144,000 تومان
10 %
اصول طراحی محصول
اصول طراحی محصول
ریچارد موریس
260,000 234,000 تومان
10 %
برش و اتصالات
برش و اتصالات
راب تامپسون
310,000 279,000 تومان
10 %
تاریخ مختصر طراحی صنعتی
تاریخ مختصر طراحی صنعتی
توماس هاف
130,000 117,000 تومان
10 %
خط طلایی
خط طلایی
مهدی اصل فلاح
170,000 153,000 تومان
10 %
رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر
رویکرد طراحی احساس گرا در دنیای معاصر
نازیلا محمد قلیزاده
370,000 333,000 تومان
10 %
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
طراح کیست اشیاء مکان پیام ها
نورمن پوتر
100,000 90,000 تومان
10 %
طراحان چه می دانند
طراحان چه می دانند
برایان لاوسون
150,000 135,000 تومان
10 %
طراحی اشیاء روزمره
طراحی اشیاء روزمره
دونالد نورمن
200,000 180,000 تومان
10 %
طراحی با الگوهای طبیعی
طراحی با الگوهای طبیعی
مگی مکنب
190,000 171,000 تومان
10 %
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
کریستینا هوک
360,000 324,000 تومان
10 %
طراحی برای زندگی
طراحی برای زندگی
استوارت واکر
300,000 270,000 تومان
10 %
طراحی در معنای هنر
طراحی در معنای هنر
برونو موناری
259,000 233,100 تومان
10 %
طراحی صنعتی تئوری و عملی
طراحی صنعتی تئوری و عملی
رائیکا خورشیدیان
150,000 135,000 تومان
10 %
طراحی صنعتی چیست
طراحی صنعتی چیست
لورا اسلک
650,000 585,000 تومان
10 %
طراحی صنعتی نگرش ها شیوه ها
طراحی صنعتی نگرش ها شیوه ها
الیزابت کوتوریه
230,000 207,000 تومان
10 %
طراحی صنعتی/ کد775
طراحی صنعتی/ کد775
جیم لسکو
290,000 261,000 تومان
10 %
طراحی گمانی/ طراحی تخیل و رویا پردازی اجتماعی
طراحی گمانی/ طراحی تخیل و رویا پردازی اجتماعی
آنتونی دان / فیونا ریبی
150,000 135,000 تومان