نتیجه جستجو
10 %
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
اصول طراحی ارگونومیک واسط های کاربری
حسن صادقی نائینی
160,000 144,000 تومان
10 %
انسان آنترومتری، ارگونومی و طراحی
انسان آنترومتری، ارگونومی و طراحی
استفن فیزنت
120,000 108,000 تومان
10 %
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
طراحی با بدن / طراحی تعامل زیباشناسی تناله
کریستینا هوک
360,000 324,000 تومان
10 %
مرجع تصویری تکنولوژی تولید در محصولات فلزی
مرجع تصویری تکنولوژی تولید در محصولات فلزی
افشین آشفته - سارا فرد پور
150,000 135,000 تومان
10 %
معماری ارگونومیک توسعه محصول
معماری ارگونومیک توسعه محصول
حسن صادقی نائینی
160,000 144,000 تومان
10 %
کارگاه کامپوزیت طراحی صنعتی
کارگاه کامپوزیت طراحی صنعتی
مسلم امیری پریان
100,000 90,000 تومان
10 %
کارکرد (مقالاتی در فلسفه تکنولوژی)
کارکرد (مقالاتی در فلسفه تکنولوژی)
بت پرستن
80,000 72,000 تومان
ناموجود
10 %
اسباب بازی و هویت کودک ایرانی
اسباب بازی و هویت کودک ایرانی
احمد نداییفرد
ناموجود
10 %
راهنمای دیزاین دلفت
راهنمای دیزاین دلفت
آنمیک ون بوئیژن
ناموجود
10 %
طراحی برای کودکان
طراحی برای کودکان
یاسمن خداداده
ناموجود
10 %
فرایندهای طراحی
فرایندهای طراحی
ویم ئلمن دیوید کیسون
ناموجود
10 %
مدارا با پیچیدگی
مدارا با پیچیدگی
دونالد نورمن